بیمرام ترین رفیق تو....

هرباری که سیگار میکشی دودشو میندازی بیرون اون دود فقط عمرکاسته شده زندگیته که میسوزونیش....

09147164533

/ 7 نظر / 11 بازدید
m.s

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]

m.s

وبتون قشنگه خیععععلی...

m.s

وبتون قشنگه..

حسین

دقیقا اینطوره هم زبان....

m.s

ته ، ته ، ته همه ی نا امیدی ها نداشتن ها نخواستن ها نبودن ها و بن بست ها خـدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات . . . گلگلگلگل با تبادل موافقی خبرم کن...